Tento web využívá soubory cookies k poskytování služeb, shromažďování dat o návštěvnosti a personalizaci reklam. S používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Zdraví národa se opět vrátilo k tukům v krvi, Češi opět propadli

zdravi-naroda-se-opet-vratilo-k-tukum-v-krvi-cesi-opet-propadli.jpg 22.08.2017 | Zdeněk Soudný

Preventivní program Zdraví národa se opět tematicky zaměřil na tuky v krvi. Zájemci napříč Českou republikou měli možnost absolvovat laboratorní vyšetření lipidového profilu. Výsledky laboratorních rozborů nepřekvapily a bohužel potvrzují, že česká populace bojuje se zvýšenou hladinou cholesterolu a dalších krevních tuků.

Během čtrnácti dní, kdy na odběrových pracovištích synlab czech probíhaly odběry krve v rámci preventivního projektu Zdraví národa, jsme v našich laboratořích zanalyzovali krevní vzorky více než dvou tisíc zájemců, z nichž třetinu činili muži a dvě třetiny ženy. Nejhojnější zastoupení v tomto cyklu Zdraví národa přitom měly ženy ve věku 40 až 50 let a ženy nad 60 let. Překvapením byl zájem o vyšetření u lidí mladších ročníků. Není s podivem, že horší výsledky laboratorních vyšetření měli s narůstajícím věkem ženy i muži. „Velkým překvapením pro nás ale bylo množství mladých lidí, kteří měli výsledky mimo normu, nebo dokonce výrazně mimo normu, a to mnohdy i u několika sledovaných parametrů najednou,“ říká MUDr. Ladislav Krajči, internista ze společnosti synlab czech s.r.o.

V případě celkového cholesterolu se celkový podíl pacientů s problémy pohyboval kolem 54 %, přičemž výsledky mimo referenční mez jsme vyhodnotili u 56 % vyšetřených žen a 48 % mužů. „Vysoká hladina celkového cholesterolu v krvi je rizikovým faktorem rozvoje aterosklerózy a jejích následných komplikací z nedostatečného prokrvení orgánů – především onemocnění srdce, mozku, dolních končetin,“ uvádí MUDr. Krajči, CSc., a jak dodává, není se proto příliš čemu divit, že se Češi tak často potýkají se závažnými kardiovaskulárními problémy.

Výsledky laboratorních rozborů více než dvou tisíc lidí ukázaly, že problémy s HDL cholesterolem mělo téměř 16 % mužů a necelých 14 % žen. Při vyhodnocení výsledků LDL cholesterolu jsme zjistili, že více než 65 % vyšetřených mužů a téměř stejné množství žen se potýká s problémy s LDL cholesterolem. 

Posledním sledovaným parametrem v rámci lipidového panelu byly triacylglyceroly. Zvýšená hladina v krvi je způsobena buď nadměrnou tvorbou triacylglycerolů či lipoproteinů, anebo při nedostatečné aktivitě enzymů, které odbourávají lipoproteiny bohaté na triacylglyceroly. Vysoké hodnoty triacylglycerolů v krvi jsou jedním z rizikových faktorů rozvoje aterosklerózy a jejích následných komplikací z nedostatečného prokrvení orgánů. Časté jsou u obézních osob, lidí s diabetem, alkoholiků. Extrémně zvýšené hladiny mohou vést k těžkému zánětu slinivky břišní. Problémy s triacylglyceroly má přitom podle výsledků laboratorních vyšetření provedených v rámci preventivního programu Zdraví národa jedna třetina vyšetřených mužů a necelá pětina žen. 

 

LIPIDOVÝ PANEL

Lipidový profil se používá jako vodítko při rozhodování o riziku kardiovaskulárního onemocnění a o tom, jak léčit pacienta, jehož hodnoty jsou hraniční nebo rizikové. Výsledky testů jsou použity spolu s dalšími rizikovými faktory aterosklerózy a kardiovaskulárního onemocnění tak, aby bylo možno vypracovat plán léčby a následné dispenzarizace. Na základě výsledků a zjištěných rizikových faktorů může léčba kromě medikamentů snižujících lipidy v krvi, např. statinů, zahrnovat rovněž úpravu životního stylu (dietní návyky a cvičení).

Lipidový panel zahrnuje tato vyšetření:

celkový cholesterol

HDL cholesterol 

LDL cholesterol

triacylglyceroly

Doporučuje se u zdravých dospělých osob, které nemají jiné rizikové faktory kardiovaskulárního onemocnění, ischemické choroby srdeční, provést tento profil nalačno každých pět let. Může být vyšetřen pouze cholesterol. Pokud je hodnota cholesterolu vyšší, má následovat vyšetření ostatních parametrů. U dětí jsou některé rizikové faktory obdobné jako u dospělých, a to včetně rodinné zátěže a onemocnění jako diabetes a hypertenze a rovněž obezita. Děti s vysokým rizikem by měly být vyšetřené mezi 2.–10. rokem věku. Mladší děti se zpravidla nevyšetřují.

Lipidový profil může být rovněž pravidelně ordinován pro kontrolu životního stylu vedoucího ke snížení hladiny krevních lipidů a/nebo k úspěšnosti terapie léky, jako jsou třeba statiny.Tento článek je součástí vydání
Synlabianer 2017/03
Zobrazit jako .PDF
zdravi-naroda-se-opet-vratilo-k-tukum-v-krvi-cesi-opet-propadli.jpg
funkcni-medicina-aneb-zmena-pristupu.jpg 11.02.2019
MUDr. Jan Vojáček, CFMP
zbavime-se-nekdy-rakoviny.jpg 15.02.2017
Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., Dr. h. c., internista a onkolog

Související článkyzdravi-naroda-zeny-divky-overte-si-zda-je-pro-vas-hormonalni-antikoncepce-bezpecna.jpg

Zdraví národa: Ženy dívky, ověřte si, zda je pro vás hormonální antikoncepce bezpečná

18.07.2016 | Zdeněk SoudnýCelý článek...Hodláte užívat či užíváte-li hormonální antikoncepci, zpozorněte. Preventivní program Zdraví národa vám pomůže zjistit, zda netrpíte některou z trombofilních mutací. Žilní trombóza je třetím nejčastějším onemocněním cévního systému. Riziko vrozené poruchy způsobující vyšší tendenci k tvorbě krevních sraženin může být ještě zvýšeno vnějšími faktory, mezi něž u žen a dívek patří užívání hormonální antikoncepce.
vysledky-zdravi-naroda-v-cr-kopiruji-celosvetove-statistiky.jpg

Výsledky Zdraví národa v ČR kopírují celosvětové statistiky

24.05.2017 | Zdeněk SoudnýCelý článek...V rámci preventivního programu Zdraví národa jsme dívkám a ženám ve věku od 15 do 25 let(včetně) užívajícím hormonální antikoncepci,ale i těm, které teprve plánují ji brát, umožnili bezplatně zjistit, zda netrpí některou z trombofilních mutací. To znamená, že laboratorním rozborem DNA z krve potvrdíme, či vyvrátíme, zda mají genetické predispozice ke zvýšené tvorbě krevních sraženin, jež je mohou ohrozit na životě.

NejčtenějšíSexuálně přenosné infekce 2. část: bakteriální původci, jiní než Chlamydia trachomatis18.07.2016 | Mgr. Klára Vilimovská Dědečková, Ph.D., Laboratoř molekulární diagnostiky, Oddělení Molekulární detekce patogenů

Sexuálně přenosné infekce 3. část: lidské papilomaviry (HPV)18.10.2016 | Mgr. Klára Vilimovská Dědečková, Ph.D., Laboratoř molekulární diagnostiky, Oddělení Molekulární detekce patogenů

Reprodukční imunologie15.02.2017 | Ing. Anabela Čížková | MUDr. Barbara Trnková