Tento web využívá soubory cookies k poskytování služeb, shromažďování dat o návštěvnosti a personalizaci reklam. S používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Vyšetření alergií pomocí metody ISAC přináší mnoho výhod

MUDr. Stanislava Štěpánová Honzová, alergoložka a odbornice na klinickou imunologii společnosti synlab, představuje vyšetření ImmunoCAP ISAC – nejmodernější multiplexovou metodu, vysoce specializované vyšetření založené na biočipové technologii, které umožňuje simultánně vyšetřit v rámci jednoho testování specifické IgE protilátky proti 112 rekombinantním a nativním komponentám alergenů z celkem 51 zdrojů.

Které laboratorní metody se standardně používají ke zjištění alergií?

Jedná se zejména o vyšetření specifického IgE, které je indikováno u alergických chorob, jež jsou spojeny s tvorbou IgE protilátek (tzv. alergická reakce prvního typu). Průkaz a stanovení specifických IgE protilátek v séru proti inhalačním, potravinovým a hmyzím alergenům patří mezi klasická alergologická laboratorní vyšetření.

Hodnota specifických IgE protilátek je udávána buď semikvantitativně v RAST třídách, nebo kvantitativně v IU/ml. Máme možnost stanovit specifické IgE proti jednotlivým alergenům nebo proti jejich směsím. Substrátem pro tato vyšetření jsou alergenové extrakty, které jsou připravovány z různých biologických materiálů, například pylových zrn, potravin, zvířecích srstí apod. Tyto extrakty obsahují mimo vlastních alergenů řadu dalších látek, jež mohou být příčinou nepřesných výsledků. Zavádějící mohou být zejména falešně pozitivní nálezy bez klinického ekvivalentu. Při extrakci alergenu může také dojít k poškození některých jeho složek. IgE protilátka proti takto změněnému alergenu pak nemůže být laboratorním vyšetřením zachycena, je zde riziko falešně negativního nálezu. Toto se týká zejména labilních složek potravinových alergenů. 

Co jsou to alergenové komponenty a k čemu se využívají?

Na rozdíl od alergenových extraktů jsou alergenové komponenty přesně definované, tedy známe přesně složení, a to až na molekulární úrovni. Tyto komponenty jsou připravovány buď rekombinantními technikami (rekombinantní komponenty), nebo je využito extraktu alergenu, který je ale dále zpracován tak, aby byl získán co nejčistší a definovaný vlastní alergen (nativní komponenty). Při vyšetření specifického IgE pomocí alergenových komponent odpadá riziko jak falešně pozitivních reakcí, tak falešně negativních nálezů u labilních složek alergenů.

V současné době máme k dispozici testy na stanovení specifického IgE proti širokému spektru alergenových komponent. Naše laboratoře využívají pro tato vyšetření systém Immulite nebo ImmunoCAP a také moderní systém na principu biochipu ISAC (Immuno Solid-phase Allergen Chip).

Můžete popsat princip vyšetření metodou ImmunoCAP ISAC?

Jedná se o moderní multiplexovou metodu, kdy na chipu je navázáno velké množství alergenů, respektive alergenových komponent. Současně tak stanovujeme specifické IgE proti širokému spektru definovaných alergenů. Konkrétně ISAC v současné době obsahuje 112 alergenových komponent, které pocházejí z 51 alergenových zdrojů. Jedná se o nejdůležitější alergenové komponenty inhalačních alergenů (pylů stromů, trav a plevelů, roztočů, zvířecích alergenů, plísní), významných potravinových alergenů jak rostlinného, tak živočišného původu a alergenů latexu.

V čem spočívají její výhody?

Výhody vidím v několika pohledech. Nespornou výhodou je potřeba velmi malého množství vzorku séra nebo plazmy. K vyšetření stačí 30 mikrolitrů. Lze toho s výhodou využít u těch pacientů, u kterých je obtížný odběr krve. Toto se týká také malých dětí, u nichž ale musíme mít na paměti, že mohou mít velmi nízkou hodnotu celkového IgE a specifické IgE se v takto malém množství vzorku nemusí podařit zachytit. U nejmenších dětí s podezřením na alergickou reakci na více alergenů bych doporučovala podle anamnézy kombinovat vyšetření specifického IgE metodou ISAC s vyšetřením klasickým na přístrojích Immulite nebo ImmunoCAP.

Pro klinické lékaře vidím velkou výhodu v tom, že díky velmi širokému spektru definovaných alergenů, které toto vyšetření obsahuje, získají komplexní informaci o senzibilizaci pacienta (tzv. profil senzibilizace). Vzhledem ke složení tohoto testu můžeme odhalit senzibilizaci a alergii na rizikové potravinové alergeny, a to i neočekávanou. Toto vyšetření tak významně přispívá ke stanovení diagnózy a umožní následná léčebná a dietní opatření u pacienta.

U pacientů, u nichž se kombinuje pylová alergie s potravinovou alergií, toto vyšetření díky své komplexnosti pomůže odlišit senzibilizaci na méně rizikové alergeny potravin (proteiny PR-10 rodiny, profiliny) od senzibilizace na alergeny spojené s vysokým rizikem závažné alergické reakce (zásobní proteiny semen a ořechů, lipid transfer proteiny).

Toto vyšetření také pomůže rozlišit, zda se u pacienta jedná o kombinaci senzibilizace na inhalační a potravinové alergeny, nebo zda dominuje přecitlivělost pouze na alergeny inhalační. U pacientů se suspektní polyvalentní alergií toto vyšetření také pomáhá při indikaci alergenové imunoterapie.

Jedná se o metodu první volby, nebo by jí měla předcházet jiná vyšetření?

Ve většině případů indikaci vyšetření specifického IgE metodou ISAC předcházejí jiná vyšetření v ambulanci (kožní prick testy) nebo klasické stanovení specifického IgE.

Výjimečně lze toto vyšetření indikovat i jako metodu první volby, když je na základě podrobné anamnézy u pacienta velmi suspektní podezření na alergii na velké množství alergenů nebo v případě, že pacient prodělá závažnou alergickou reakci po konzumaci potravin, jako jsou ořechy, kořenová zelenina, některé druhy ovoce a podobně.

Existují nějaké kontraindikace?

Toto vyšetření nemá žádnou kontraindikaci. Jedná se o laboratorní vyšetření, na které je potřeba pouze malé množství vzorku.

Je ale nutné zvážit jeho indikaci. Vyšetření by mělo být indikováno pouze u podezření na alergickou reakci spojenou s tvorbou IgE. Další omezení jsou stejná jako u vyšetření specifického IgE klasickými metodami.

Dostane lékař spolu s výsledky i odborný komentář?

Výsledky se vydávají semikvantitativně (jednotky ISU). Jsou zpracovány do přehledné zprávy, jejíž součástí je grafické znázornění pozitivních nálezů a podrobný komentář. Všechny nálezy kontrolují a komentují naši lékaři, specialisté v oboru alergologie a klinické imunologie.

Nedílnou součástí klinického komentáře je upozornění na senzibilizaci na rizikové alergenové komponenty, tedy na zvýšené hodnoty specifických IgE proti komponentám, o kterých je známo, že mohou vyvolat závažnou alergickou reakci.


Klíčová slova:
alergie
rozhovor

Tento článek je součástí vydání
Synlabianer 2017/03
Zobrazit jako .PDF
vysetreni-alergii-pomoci-metody-isac-prinasi-mnoho-vyhod.jpg

Související článkyzakladem-pece-o-zdravi-je-prevence-rika-mudr-ales-duchacek.jpg

Základem péče o zdraví je prevence, říká MUDr. Aleš Ducháček

21.08.2017 | Zdeněk SoudnýCelý článek...Ordinace MUDr. Aleše Ducháčka, praktického lékaře společnosti synlab czech, v pražských Střešovicích, patří mezi lidmi vyhledávaná pracoviště. Mimo jiné díky důrazu na preventivní péči. V úzké spolupráci s laboratořemi synlab pacienti rychle a spolehlivě získávají komplexní přehled o svém zdraví. MUDr. Ducháček navíc využívá moderních metod zjišťování výsledků vyšetření – prostřednictvím počítače či mobilního telefonu – a pacienti je tak dostávají doslova "on time".
plisne-kolem-nas-a-alergie.jpg

Plísně kolem nás a alergie

22.08.2017 | RNDr. Dana HanulákováCelý článek...V současné době se lékaři ve svých ordinacích občas setkávají s pacienty, kteří mají určité projevy alergií, recidivující záněty horních cest dýchacích nebo jiné nespecifické zdravotní obtíže. Jsou to často lidé, kteří obývají byty či pracovní prostředí kontaminované mikroskopickými houbami, případně pracují v prostředí klimatizovaných budov. Projevy jsou různé – kašel, podrážděné sliznice, bolesti hlavy, podráždění kůže, dlouhodobá únava, nevolnost apod. Tyto obtíže často vymizí po sanaci zaplísněných prostor, případně po přestěhování se do jiného bytu.

NejčtenějšíSexuálně přenosné infekce 2. část: bakteriální původci, jiní než Chlamydia trachomatis18.07.2016 | Mgr. Klára Vilimovská Dědečková, Ph.D., Laboratoř molekulární diagnostiky, Oddělení Molekulární detekce patogenů

Sexuálně přenosné infekce 3. část: lidské papilomaviry (HPV)18.10.2016 | Mgr. Klára Vilimovská Dědečková, Ph.D., Laboratoř molekulární diagnostiky, Oddělení Molekulární detekce patogenů

Reprodukční imunologie15.02.2017 | Ing. Anabela Čížková | MUDr. Barbara Trnková