Tento web využívá soubory cookies k poskytování služeb, shromažďování dat o návštěvnosti a personalizaci reklam. S používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Virus zika – postrach letošního léta? Ne pro laboratoře SYNLAB

Počátkem letošního jara nás veškerá média informovala o celosvětovém problému s názvem Zika. Dle předpokladu, kdykoliv se jedná o možnost nákazy cizorodým agens, o virech to platí o to více, vypukne mezi lidmi hysterie, neb „strach má velké oči“. Na druhou stranu by se žádná možnost epidemie neměla podceňovat.

V případě infekce zika se jedná se o RNA virus patřící do čeledi Flaviviridae, který přenášejí komáři egyptští a způsobuje horečku zika. Ta se kromě febrilních stavů projevuje také vyrážkou, nehnisavým zánětem spojivek a překrvením, bolestí hlavy, kloubů (artralgie) a svalů (myalgie). Vysoké riziko pak představuje pro gravidní ženy, u jejichž plodu může způsobit těžkou vývojovou poruchu mozku „mikrocefalii“. Souvislost mezi infekcí virem zika, vrozenými malformacemi CNS a Guillan-Barré syndromem (GBS) byla plně potvrzena.

Nakazit se je možné několika způsoby, a jak už bylo řečeno, známým vektorem této virové infekce je komár egyptský. Dle WHO je dalším způsobem přenosu nákaza ze spermatu při pohlavním styku. Dále jsou zaznamenány případy nákazy při krevní transfuzi. Nákaza touto formou je výjimečná, a v ČR není znám žádný případ. Kromě krve a spermatu byl virus zjištěn i v moči, slinách a mateřském mléce (přenos nákazy přes tyto tělesné tekutiny je však málo reálný).

S postupujícím časem by však mohl nabývat na významu právě přenos nákazy cestou pohlavního styku (spermatem). Tento přenos by měl být předmětem našeho zájmu. Hlavní rizikovou skupinou osob jsou gravidní ženy. Virus zika je totiž schopný projít placentou (penetrace přes placentární bariéru) a podle existujících důkazů způsobit závažné postižení centrálního nervového systému plodu – mikrocefalii. Ta se projevuje zakrněním nebo předčasným ukončením růstu mozku. Dle dostupných epidemiologických dat se v roce 2014 v Brazílii s touto vadou narodilo 150 dětí, o rok později jich bylo 2 700. Již nejméně pět dětí kvůli viru v Brazílii zemřelo. WHO proto vydala doporučení pro muže a ženy, kteří se vracejí z rizikových oblastí výskytu viru zika, aby praktikovali chráněný styk nebo se zdrželi sexu po dobu minimálně 6 měsíců od návratu. V případě plánování těhotenství je vhodné počkat se snahami o početí minimálně 6 měsíců. Dále doporučuje sexuálním partnerům těhotných žen praktikovat po dobu těhotenství chráněný sex.

Příznaky onemocnění se objeví přibližně jen u jedné pětiny nakažených osob (60–80 % bez příznaků). Obvykle jde o mírné onemocnění, které probíhá jako lehká viróza (období virémie vhodné pro PCR analýzu). Hlavními příznaky jsou zvýšená teplota  ̶  horečka (febrilie) je výjimečná, teplota se většinou drží mírně nad 37 ºC, vyrážka, bolest kloubů, hlavy a zánět spojivek. Inkubační doba je zpravidla 3 až 10 dnů po bodnutí infikovaným komárem. Onemocnění trvá většinou 5 až 7 dní (ojediněle dva týdny). Virus zika zůstává v krvi infikovaných osob přibližně jeden až několik týdnů, u ostatních tělních tekutin může být tato doba až několik měsíců.

V Laboratoři Praha-Evropská společnosti synlab czech se provádí přímý průkaz nukleové kyseliny nebo je možný také průkaz protilátek, který provádíme v rámci Laboratoře Praha-Jankovcova. Přímý průkaz je vhodné provádět v době virémie, tj. v období projevu infekce přibližně mezi 7. až 14. dnem po bodnutí komárem. U ostatní tělních tekutin, jako jsou moč či sperma, je možné použít přímý průkaz i později. Z tohoto hlediska je velice důležité u pacientů sledovat jak cestovatelskou, tak klinickou anamnézu. V případě cestovatelské anamnézy sledujeme místo a dobu pobytu a možnou inkubační dobu. Z hlediska klinické anamnézy sledujeme projevy infekce, a tím upřesňujeme možnou virémii. Přímý průkaz viru zika provádíme metodou PCR. Virová nukleová kyselina (RNA) se izoluje pomocí QIAamp Viral RNA Mini kitu (Qiagen) pomocí BioRobota M48.

Následuje přepis virové RNA do cDNA pomocí Verso cDNA Synthesis kit (Thermo Scientific). Po tomto kroku může být cDNA kvalitativně detekována prostřednictvím real time PCR (Rotor-Gene Q) s využitím sond, které jsou druhově specifické ke konkrétnímu patogenu.

V naší laboratoři využíváme komerčně dostupné kity CE IVD, a to komerční kity RealStar® Zika Virus RT-PCR Kit 1.0 od firmy Altona, které nám dodává firma GeneTiCa. Doposud naše laboratoř vyšetřila více než 60 vzorků, zatím bez záchytu pozitivity. Po skončení olympijských her v Riu oslovila naši laboratoř také Česká televize, pro kterou provádíme testování jejich redaktorů, kteří se olympiády účastnili. Zatím jsme vyšetřili 6 vzorků, opět bez záchytu pozitivity.

V případě, že testování neprovádíme v době virémie, je vhodnější upustit od přímého průkazu metodou PCR a využít průkaz protilátek. V první fázi infekce začne tvorba protilátek IgM. Protilátky třídy IgM tvoří 10 % všech protilátek v séru. Monomer IgM je integrální součástí membrány B-lymfocytů. IgM mají krátký poločas, na rozdíl od IgG přetrvávají v plazmě jen krátce po zlikvidování antigenu, a považujeme je tedy za protilátky časné fáze infekce. Diagnosticky jsou významné protilátky třídy IgG, které se začnou tvořit následně po IgM, tedy po prodělané infekci. Zvýšené koncentrace IgG protilátek mohou ovšem přetrvávat léta a neznamenají selhání léčby. Je tedy vhodná možnost kombinace protilátek a kvantifikace metodou PCR. Společnost synlab provádí testování protilátek IgM i IgG ze séra a plazmy.

Vyšetření se ve společnosti synlab provádí z krve, séra a plazmy. Vyšetření ze spermatu WHO nedoporučuje, a pokud se provádí, měla by se provést vyšetření dvě alespoň v odstupu 1 týdne, aby se vyloučila falešná negativita vzorku z důvodu intermitentního vylučování viru. V případě pozitivního záchytu protilátek je ze zákona podmínka konfirmovat výsledek pomocí neutralizačního testu, který mohou provádět pouze SZÚ.

Na závěr lze konstatovat, že jakákoliv možná infekce by se neměla podceňovat a je dobré využít veškerých dostupných diagnostických postupů.


Klíčová slova:
Neplodnost

Tento článek je součástí vydání
Synlabianer 2016/04
Zobrazit jako .PDF
virus-zika-postrach-letosniho-leta-ne-pro-laboratore-synlab.jpg

Související článkyjak-zvladat-prozita-traumata-treba-i-za-pomoci-technik-navy-seal.jpg

Jak zvládat prožitá traumata, třeba i za pomoci technik Navy Seal?

17.10.2016 | Zdeněk SoudnýCelý článek...Zdravotní sestry, laboranti a laborantky. Ti všichni prošli seminářem, který společnost SYNLAB organizovala pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Hlavními tématy byly obava, napětí, úzkost, stres, panické reakce a způsoby, jak se s nimi vypořádat.
menime-svou-tvar-ale-jsme-to-stale-my.jpg

Měníme svou tvář, ale jsme to stále my

17.10.2016 | Zdeněk SoudnýCelý článek...Je to rok, kdy společnost synlab získala strategického investora a stala se – spolu s další významnou evropskou laboratorní společností Labco – součástí nadnárodní společnosti Cinven. Dohromady tvoří jednoho z největších a nejvýznamnějších poskytovatelů laboratorních služeb na starém kontinentě. Nyní dochází ke změně korporátní identity celé společnosti – jméno SYNLAB zůstává, ale s novým logem, barevností a symbolem.
seminare-konference-informace-synlab-pomaha-odbornemu-vzdelavani.jpg

Semináře, konference, informace – synlab pomáhá odbornému vzdělávání

18.07.2016 | Zdeněk SoudnýCelý článek...Také v uplynulém období pořádala společnost synlab několik odborných seminářů, na kterých byly diskutovány nejnovější poznatky z odborné činnosti společnosti synlab. Semináře a konference jsou dalším doplněním činnosti společnosti synlab, kterou se snaží pomoci zvýšit odbornost všem svým zaměstnancům, spolupracovníkům či partnerům.
ceva-moderni-cesta-celozivotniho-kreditniho-vzdelavani.jpg

CEVA – moderní cesta celoživotního kreditního vzdělávání

18.07.2016 | Zdeněk SoudnýCelý článek...Společnost synlab je již druhým rokem generálním partnerem projektu Creative Education Vital Application (CEVA), který pomáhá s interním vzděláváním zaměstnanců. Prostřednictvím sofistikovaného e-learingového programu si mohou zaměstnanci prohlubovat svou odbornou kvalifikaci a průběžně získávat potřebné kredity pro celoživotní vzdělávání. To vše z pohodlí pracoviště či domova, podle časových individuálních potřeb. Spolupráce společnosti synlab s provozovatelem portálu CEVA navíc umožňuje přípravu specifických vzdělávacích kurzů, určených přímo pro zaměstnance synlabu. Náklady na vzdělávání za své zaměstnance navíc plně platí společnost synlab.

NejčtenějšíSexuálně přenosné infekce 2. část: bakteriální původci, jiní než Chlamydia trachomatis18.07.2016 | Mgr. Klára Vilimovská Dědečková, Ph.D., Laboratoř molekulární diagnostiky, Oddělení Molekulární detekce patogenů

Sexuálně přenosné infekce 3. část: lidské papilomaviry (HPV)18.10.2016 | Mgr. Klára Vilimovská Dědečková, Ph.D., Laboratoř molekulární diagnostiky, Oddělení Molekulární detekce patogenů

Reprodukční imunologie15.02.2017 | Ing. Anabela Čížková | MUDr. Barbara Trnková