Tento web využívá soubory cookies k poskytování služeb, shromažďování dat o návštěvnosti a personalizaci reklam. S používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Úvodník

Vážené kolegyně, vážení kolegové, spolupracovníci a čtenáři SYNLABIANERU, začínáme rok 2017. Nejdříve bych vám všem chtěla poděkovat za dosavadní spolupráci a těším se a doufám, že v ní budeme pokračovat. Nové číslo SYNLABIANERU přináší řadu zajímavých a poutavých článků z různých oblastí medicíny, a navazuje tak na vysokou odbornost čísel předchozích.

Když mě vyzvali k napsání úvodníku k prvnímu číslu roku 2017, přemýšlela jsem, čím bych se měla zabývat. Nakonec jsem si dovolila několik poznámek ke své specializaci, tedy k oboru alergologie a klinické imunologie.

Jako specialistka na problematiku alergických chorob a poruch imunity se neobejdu bez kvalitních, rychle dostupných a moderních laboratorních vyšetření. Tím, že zároveň pracuji jako konzultantka v imunologické laboratoři, si o to více uvědomuji význam a důležitost kvalitních laboratorních vyšetření, a to jak pro nás klinické lékaře, tak pro naše pacienty. Záplava nových poznatků, rozvoj laboratorních technik i zdokonalování přístrojového vybavení často staví klinické lékaře do nezáviděníhodné role. Zde vidím velmi důležitou úlohu lékaře konzultanta pracujícího v laboratoři. My všichni lékaři, kteří jsme součástí laboratorních týmů, bychom chtěli kolegům klinikům co nejvíce pomáhat jak při indikacích, tak zejména při interpretacích někdy velmi složitých laboratorních nálezů.

Abych nezapomněla na naše pacienty. V zimních měsících přicházejí do našich ambulancí nejčastěji s podezřením na imunodeficienci. Jedná se o pacienty se zvýšenou nemocností, s náchylností k infekcím, zejména respiračním.  Pacient často přichází se slovy: „Mám sníženou imunitu, potřebuji ji podpořit.“

Ne všichni se zvýšenou nemocností mají skutečně imunodeficienci. Stejné klinické projevy mohou mít pacienti se zcela odlišnými poruchami. Může se jednat o zatím nediagnostikovanou autoimunitu, kdy je nevhodná indikace imunostimulační terapie bez efektu a může zhoršit základní onemocnění. Také chronická rýma, opakovaný kašel, opakované bronchitidy nebo dušnosti v zimním období nemusejí být příznakem imunodeficience, ale může se jednat o alergii – v zimních měsících zejména na roztočové alergeny, případně na vzdušné plísně, peří a na alergeny domácích mazlíčků. K odlišení těchto stavů se neobejdeme bez kvalitního laboratorního vyšetření. Zejména pokud zvažujeme léčbu některým z imunomodulátorů, neměli bychom při indikaci laboratorních vyšetření zapomínat alespoň na základní vyšetření autoprotilátek a na testy k odlišení atopického terénu. Z vyšetření autoprotilátek bych zmínila stanovení antinukleárních protilátek, protilátek proti antigenům štítné žlázy a stanovení protilátek proti tkáňové translutamináze.  

Když jsem u moderních laboratorních vyšetření, nezapomínejme ani na pacienty s pylovou alergií. Ti většinou v zimních měsících žádné potíže nemají, ale toto období je pro ně velmi důležité k rozhodnutí o dalším léčeném postupu, zahájení alergenové imunoterapie.  Je známo, že ne u všech pacientů s pylovou alergií je léčba alergenovými vakcínami efektní.  Právě stanovení specifického IgE na hlavní alergenové komponenty u pylů břízy a pylů trav by mělo být klinikovi vodítkem při indikaci této léčby. Toto moderní vyšetření, tedy stanovení specifického IgE proti alergenovým komponentám, je také nezbytné při indikaci léčby vakcínami u pacientů s podezřením na alergickou reakci na hmyzí jedy.

Abychom si udrželi své znalosti v oboru na úrovni a stále je dále rozvíjeli, podílí se naše společnost také na vývojových a výzkumných úkolech. Stejně jako v předchozích letech, i v roce spolupracujeme 2016 s Mikrobiologickým ústavem AV ČR. V posledním čtvrtletí roku 2016 se uskutečnila řada odborných akcí. Pro nás alergology a klinické imunology byl nejdůležitější XXXIII. celostátní sjezd, v jehož rámci jsme společně s MBÚ AV ČR představili první výsledky naší spolupráce.

Na závěr bych vám všem chtěla popřát hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2017. Také žádné potíže s imunitou, a pokud by se vám naše odbornost, tedy alergologie a klinická imunologie, zdála příliš složitou a komplikovanou, můžete se na nás kdykoliv obrátit.

MUDR. Stanislava Štěpánová Hozová

Konzultantka pro alergologii a klinickou imunologii

synlab czech, s.r.o.

 

 


Tento článek je součástí vydání
Synlabianer 2017/01
Zobrazit jako .PDF
uvodnik_1.jpg

NejčtenějšíSexuálně přenosné infekce 2. část: bakteriální původci, jiní než Chlamydia trachomatis18.07.2016 | Mgr. Klára Vilimovská Dědečková, Ph.D., Laboratoř molekulární diagnostiky, Oddělení Molekulární detekce patogenů

Sexuálně přenosné infekce 3. část: lidské papilomaviry (HPV)18.10.2016 | Mgr. Klára Vilimovská Dědečková, Ph.D., Laboratoř molekulární diagnostiky, Oddělení Molekulární detekce patogenů

Reprodukční imunologie15.02.2017 | Ing. Anabela Čížková | MUDr. Barbara Trnková