Tento web využívá soubory cookies k poskytování služeb, shromažďování dat o návštěvnosti a personalizaci reklam. S používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Úvodník

uvodnik_6.jpg 11.02.2019

Vážené dámy, vážení pánové, mám za sebou první rok svého působení ve společnosti SYNLAB a samo se nabízí, abych tento společný milník zhodnotila a zároveň nastínila něco z našich plánů do budoucna. Přemýšlím, čím začít, protože to byl velmi zajímavý rok plný změn, nových setkání a často i velmi intenzivních zážitků.

V oblasti služeb se nám podařilo zprovoznit dvě nová odběrová pracoviště, v Úvalech a v Českých Budějovicích, otevřít ambulanci praktického lékaře a statimovou laboratoř na pražském Smíchově či pořídit nové přístroje, mezi něž patří např. mnou oblíbený MALDI-TOF, o kterém se mimo jiné dočtete v tomto čísle. Další růst plánujeme i v roce novém, hned na začátku ledna jsme se rozrostli o laboratoř gynekologické cytologie v Českých Budějovicích. V průběhu roku také otevřeme zcela novou laboratoř a vzroste počet našich odběrových pracovišť. Budeme dále pracovat na zvýšení úrovně kvality našich služeb, ať už zajištěním modernějších technologií, které využíváme při zpracování vzorků, či podporou dalšího vzdělávání našich zaměstnanců. O nových molekulárních vyšetřeních, která SYNLAB zavádí ve spolupráci s klinikami Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, pro pacienty, kteří mají diagnostikován karcinom močového měchýře nebo děložního hrdla, se dočtete v zajímavém rozhovoru s naším odborníkem na genetiku RNDr. Ing. B.Liborem Staňkem, PCTM.

Laboratorní diagnostika je nepostradatelnou součástí při stanovení diagnózy u většiny pacientů. Svůj význam má však nejen v samotné léčbě, ale také v prevenci. A právě prevence je oblast, na kterou se také zaměříme. Dnešní doba klade na organismus vysoké nároky a pokud se chceme vyhnout řešení zdravotních potíží, měly by preventivní programy hrát v našich životech významnou roli.

Pevně věřím, že vás nejnovější číslo našeho časopisu zaujme, zdravotnictví jako takové je velmi dynamický obor a ani my se nemůžeme zastavit. Abychom se mohli rozvíjet a dále růst, potřebujeme vás. Bude mi ctí i potěšením, pokud s námi i nadále zůstanete v kontaktu, případně se k nám přidáte.

V závěru mi dovolte poděkovat vám za dosavadní spolupráci a popřát nám všem hodně štěstí, ale hlavně pevné zdraví, nejen v novém roce, ale i v letech příštích.

Ing. Kateřina Bílly Danyšová
Generální ředitelka CZ & SK


Tento článek je součástí vydání
Synlabianer 2019/01
Zobrazit jako .PDF
uvodnik_6.jpg

NejčtenějšíSexuálně přenosné infekce 2. část: bakteriální původci, jiní než Chlamydia trachomatis18.07.2016 | Mgr. Klára Vilimovská Dědečková, Ph.D., Laboratoř molekulární diagnostiky, Oddělení Molekulární detekce patogenů

Sexuálně přenosné infekce 3. část: lidské papilomaviry (HPV)18.10.2016 | Mgr. Klára Vilimovská Dědečková, Ph.D., Laboratoř molekulární diagnostiky, Oddělení Molekulární detekce patogenů

Reprodukční imunologie15.02.2017 | Ing. Anabela Čížková | MUDr. Barbara Trnková