Tento web využívá soubory cookies k poskytování služeb, shromažďování dat o návštěvnosti a personalizaci reklam. S používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Tři nové zákony týkající se zdravotnictví vstoupily v platnost

tri-nove-zakony-tykajici-se-zdravotnictvi-vstoupily-v-platnost.jpg 22.08.2017 | Zdeněk Soudný

Podpisem prezidenta republiky vstoupily v platnost tři nové zákony, které se přímo dotýkají zdravotnictví. Jedná se o novelu ošetřující vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, zjednodušení postupů při vydávání lékařských posudků a zákonného oprávnění pro ombudsmana, který dohlíží na práva postižených. Zdravotní sestry nově již nebudou potřebovat vysokoškolské vzdělání a bude jim stačit střední zdravotnická škola s rokem vyšší odborné školy. Ustálí se také podmínky vzdělání pro povolání terapeuta a specialisty tradiční čínské medicíny. Noví zdravotničtí záchranáři budou muset navíc absolvovat praxi v nemocnicích.

Změna ve vzdělávání sester bude platná od září 2017. Týká se zájemců o profesi, kteří zahájí studium, i těch, kdo už studují. Model zvaný 4+1 nahrazuje dosavadní systém, kdy sestra musí po střední škole projít ještě tříletým bakalářským studiem. Předloha má stabilizovat a zkvalitnit systém kvalifikačního vzdělávání zejména ošetřovatelských profesí všeobecné, dětské a praktické sestry. Mohl by díky ní vzrůst počet všeobecných a dětských sester, jichž je nedostatek. K cílům normy patří i snazší návrat zdravotnických pracovníků, kteří byli dlouhodoběji mimo obor, zpět do zdravotnictví.

Novela o specifických zdravotních službách zjednodušuje vydávání lékařských posudků a prodlužuje platnost posudků o zdravotní způsobilosti dítěte z jednoho na dva roky. Předloha rovněž umožňuje ve zvlášť odůvodněných případech provést kastraci u pacienta, který nespáchal násilný sexuálně motivovaný trestný čin. Hranice věku pacienta, u něhož bude možné za zákonem stanovených podmínek provést kastraci, se sníží z 25 na 21 let. Poskytovatelé zdravotních služeb budou muset hlásit policii pacienty, kteří se vyhýbají ochrannému léčení. Policie je tak bude moci rychleji zajistit. Nyní mají zařízení povinnost informovat soudy, jež až následně rozhodují o dalším postupu. V posudkovém lékařství zavádí vládní předloha možnost vzdání se práva na přezkoumání posudku a poskytuje také možnost využívat pracovnělékařské služby prostřednictvím jiného smluvního poskytovatele. Praktičtí lékaři, kteří posuzují zdravotní způsobilost zaměstnanců, nebudou muset povinně vykonávat dohled a poskytovat poradenství. V návaznosti na zdravotní prohlídky je prodloužena z jednoho na dva roky také platnost lékařského posudku o zdravotní způsobilosti dítěte, jenž je potřebný například pro školy v přírodě, letní tábory nebo lyžařské výcviky. V souvislosti s léčbou neplodnosti upravila novela možnost transplantace dělohy od žijící dárkyně, a to i mezi příbuznými ženami. Předloha bude účinná od čtvrtého měsíce po jejím zveřejnění ve sbírce.

Noví zdravotničtí záchranáři budou muset absolvovat před nástupem do výjezdní skupiny roční praxi na anesteziologicko-resuscitačním oddělení, na úseku intenzivní péče nebo úseku akutního příjmu. Porodní asistentky se nebudou smět starat o kojence, tedy o děti od 29. dne po narození. Vládní norma zároveň ruší povinnost doplnit si vysokoškolské vzdělání pro ty, kteří desítky let ve zdravotnictví pracují. Zaniká také kreditní systém, jenž sloužil ke kontrole celoživotního vzdělávání a podle ministerstva zdravotnictví neplnil dostatečně motivační roli ani nebyl dostatečně efektivní. 

Veřejný ochránce práv dostává na základě předlohy ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jana Chvojky od roku 2018 zákonné oprávnění sledovat dodržování práv zdravotně postižených lidí – nově by měl práva postižených lidí podporovat a dávat návrhy a doporučení k jejich naplňování a ochraně. Zřizoval by k tomu taky poradní tým. 

Rozruch a nesouhlas vzbudilo zařazení terapeutů tradiční čínské medicíny mezi zdravotnické pracovníky. Podobně jako čínští léčitelé se do normy dostali behaviorální analytici, jejich asistenti a technici. Obor souvisí s terapií pro lidi s poruchou autistického spektra. V zákonu naopak nově nebude arteterapie. Ministerstvo zdravotnictví ve zdůvodnění vypuštění normy mimo jiné uvedlo, že od doby, co byla profese v zákoně zakotvena, nezískal způsobilost k výkonu tohoto povolání ani jeden arteterapeut.


Klíčová slova:
legislativa

Tento článek je součástí vydání
Synlabianer 2017/03
Zobrazit jako .PDF
tri-nove-zakony-tykajici-se-zdravotnictvi-vstoupily-v-platnost.jpg
kostni-metabolismus.jpg 16.04.2018
MUDr. Kateřina Pinterová
reprodukcni-imunologie.jpg 15.02.2017
Ing. Anabela Čížková ,MUDr. Barbara Trnková

NejčtenějšíSexuálně přenosné infekce 2. část: bakteriální původci, jiní než Chlamydia trachomatis18.07.2016 | Mgr. Klára Vilimovská Dědečková, Ph.D., Laboratoř molekulární diagnostiky, Oddělení Molekulární detekce patogenů

Sexuálně přenosné infekce 3. část: lidské papilomaviry (HPV)18.10.2016 | Mgr. Klára Vilimovská Dědečková, Ph.D., Laboratoř molekulární diagnostiky, Oddělení Molekulární detekce patogenů

Reprodukční imunologie15.02.2017 | Ing. Anabela Čížková | MUDr. Barbara Trnková