Tento web využívá soubory cookies k poskytování služeb, shromažďování dat o návštěvnosti a personalizaci reklam. S používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Semináře, konference, informace – synlab pomáhá odbornému vzdělávání

seminare-konference-informace-synlab-pomaha-odbornemu-vzdelavani.jpg 18.07.2016 | Zdeněk Soudný

Také v uplynulém období pořádala společnost synlab několik odborných seminářů, na kterých byly diskutovány nejnovější poznatky z odborné činnosti společnosti synlab. Semináře a konference jsou dalším doplněním činnosti společnosti synlab, kterou se snaží pomoci zvýšit odbornost všem svým zaměstnancům, spolupracovníkům či partnerům.

 

LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA A INTERPRETACE NÁLEZŮ VYBRANÝCH INFEKCÍ

V centrále společnosti v Praze se konal seminář, během kterého vystoupila MUDr. Blanka Boualay s tématem předoperačních vyšetření a jejich interpretací. Na ní navázala RNDr. Aneta Medonosová v rámci pokračujícího seriálu o pohlavně přenosných chorobách, tentokrát zaměřeným na laboratorní diagnostiku chlamydiových infekcí. Sexuálně přenosné choroby se stávají v posledních letech palčivým problémem, především v důsledku nárůstu počtu nemocných. Nepřekvapí proto zájem, který vzbudila nejen tato přednáška, ale který vzbuzuje také celý seriál.
Velmi aktuálním tématem navázala MUDr. Natálie Mészárosová, která přítomné seznámila s informacemi o onemocněních přenášených klíšťaty. Vzhledem k tomu, že letošní rok patří v tomto ohledu k rekordním, a to nejen množství těchto parazitů, ale také intenzitou nemocných pacientů v důsledku přenosu nemoci z klíštěte na člověka, informace MUDr. Mészárosové patřily mezi zásadní v rámci celého semináře.

 

MIKROBIOLOGIE A PARAZITOLOGIE V PRAXI

Oblast mikrobiologie patří mezi specializace, v nichž se společnost synlab může opřít nejen o mnohaleté zkušenosti a unikátní know-how, ale také o přední české odborníky. V rámci semináře Mikrobiologie a parazitologie v praxi nejprve Věra Podhajská seznámila přítomné s kritérii pro správný odběr a transport biologického materiálu v klinické mikrobiologii a parazitologii. S přednáškou o aplikaci a využití molekulární mikrobiologie následně zaujal Mgr. Ing. Bc. Libor Staněk, PCTM, vedoucí Laboratoře molekulární mikrobiologie společnosti synlab czech s.r.o.

 

KONFERENCE SESTER „NOVÉ POZNATKY V ALERGOLOGII A KLINICKÉ IMUNOLOGII“

Svou pozornost zaměřila společnost synlab také na vzdělávání sester, pro které připravila velkou konferenci, která byla navíc garantována ČAS a kreditována 4 kredity. S přednáškou „Kam nechodí slunce – chodí lékař“ vystoupil Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, na kterého navázala prim. MUDr. Stanislava Štěpánová Honzová s tématem kopřivky a edémy – klinický obraz, diagnostika a doporučení EAACI. Bc. Alena Voříšková přítomným odprezentovala téma chronické idiopatické kopřivky a kvality života s onemocněním kůže (kazuistikou). Jaroslava Šimoníčková zaujala přítomné sestry s praktickou přednáškou o ošetřovatelské péči dětských pacientů s atopickou kůží.

MUDr. Marie Hospodková přednesla poznatky k alergii na hmyzí jedy z pohledu lékaře a Bc. Martina Polášková vysvětlila současné možnosti laboratorních vyšetření u pacientů s alergickou reakcí na hmyzí jedy. Téma uzavřela Ivana Růžičková, která vysvětlila možná opatření po bodnutí hmyzem.

 

X. INTERAKTIVNÍ KONFERENCE SVL ČLS JEP

Synlab se také jako aktivní participant zúčastnil jubilejní interaktivní konference Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Ing. Anabela Čížková přednesla téma možností laboratorní techniky. S aktuálním tématem viru Zika vystoupil také Mgr. Ing. Bc. Libor Staněk, PCTM.

 

KONFERENCE DĚTSKÉ PNEUMOLOGIE

Česká společnost dětské pneumologie uspořádala konferenci, která shrnovala nejnovější poznatky této odbornosti. Svým vystoupením ji podpořili také odborníci ze společnosti synlab. Hlavními tématy setkání, které se konalo v Praze, byly imunologické aspekty dětských respiračních onemocnění, funkční diagnostika dětských respiračních onemocnění a také varia a kazuistiky. Mezi hlavními hosty pak zaujali prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc., FCCP, MUDr. Helena Honomichová, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., MUDr. Petr Koťátko, MUDr. Tamara Svobodová, CSc., a MUDr. Jarmila Turzíková.

 

AKTUALITY V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

Pražská laboratoř společnosti synlab v budově CUBE na Evropské třídě hostila seminář spojený s prohlídkou laboratoře. Jeho hlavním tématem byla lékařská mikrobiologie. S oblíbeným tématem plísní v domácnostech a možnostmi jejich likvidace vystoupila RNDr. Dana Hanuláková. O zvýšeném výskytu parotitídy a možnostmi léčby informovala MUDr. Blanka Boualay. Seminář ukončilo vystoupení Mgr. Ing. Bc. Libora Staňka, PCTM, který přítomné informoval o střevních zánětech. Celý seminář byl pořádán dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. a ohodnocen 4 kredity ČLK.


Klíčová slova:
Neplodnost

Tento článek je součástí vydání
Synlabianer 2016/03
Zobrazit jako .PDF
seminare-konference-informace-synlab-pomaha-odbornemu-vzdelavani.jpg

Související článkyvirus-zika-postrach-letosniho-leta-ne-pro-laboratore-synlab.jpg

Virus zika – postrach letošního léta? Ne pro laboratoře SYNLAB

17.10.2016 | MUDr. Jarmila Bečvářová ,Mgr. Ing. Bc. Libor StaněkCelý článek...Počátkem letošního jara nás veškerá média informovala o celosvětovém problému s názvem Zika. Dle předpokladu, kdykoliv se jedná o možnost nákazy cizorodým agens, o virech to platí o to více, vypukne mezi lidmi hysterie, neb „strach má velké oči“. Na druhou stranu by se žádná možnost epidemie neměla podceňovat.
jak-zvladat-prozita-traumata-treba-i-za-pomoci-technik-navy-seal.jpg

Jak zvládat prožitá traumata, třeba i za pomoci technik Navy Seal?

17.10.2016 | Zdeněk SoudnýCelý článek...Zdravotní sestry, laboranti a laborantky. Ti všichni prošli seminářem, který společnost SYNLAB organizovala pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Hlavními tématy byly obava, napětí, úzkost, stres, panické reakce a způsoby, jak se s nimi vypořádat.
menime-svou-tvar-ale-jsme-to-stale-my.jpg

Měníme svou tvář, ale jsme to stále my

17.10.2016 | Zdeněk SoudnýCelý článek...Je to rok, kdy společnost synlab získala strategického investora a stala se – spolu s další významnou evropskou laboratorní společností Labco – součástí nadnárodní společnosti Cinven. Dohromady tvoří jednoho z největších a nejvýznamnějších poskytovatelů laboratorních služeb na starém kontinentě. Nyní dochází ke změně korporátní identity celé společnosti – jméno SYNLAB zůstává, ale s novým logem, barevností a symbolem.
ceva-moderni-cesta-celozivotniho-kreditniho-vzdelavani.jpg

CEVA – moderní cesta celoživotního kreditního vzdělávání

18.07.2016 | Zdeněk SoudnýCelý článek...Společnost synlab je již druhým rokem generálním partnerem projektu Creative Education Vital Application (CEVA), který pomáhá s interním vzděláváním zaměstnanců. Prostřednictvím sofistikovaného e-learingového programu si mohou zaměstnanci prohlubovat svou odbornou kvalifikaci a průběžně získávat potřebné kredity pro celoživotní vzdělávání. To vše z pohodlí pracoviště či domova, podle časových individuálních potřeb. Spolupráce společnosti synlab s provozovatelem portálu CEVA navíc umožňuje přípravu specifických vzdělávacích kurzů, určených přímo pro zaměstnance synlabu. Náklady na vzdělávání za své zaměstnance navíc plně platí společnost synlab.

NejčtenějšíSexuálně přenosné infekce 2. část: bakteriální původci, jiní než Chlamydia trachomatis18.07.2016 | Mgr. Klára Vilimovská Dědečková, Ph.D., Laboratoř molekulární diagnostiky, Oddělení Molekulární detekce patogenů

Sexuálně přenosné infekce 3. část: lidské papilomaviry (HPV)18.10.2016 | Mgr. Klára Vilimovská Dědečková, Ph.D., Laboratoř molekulární diagnostiky, Oddělení Molekulární detekce patogenů

Reprodukční imunologie15.02.2017 | Ing. Anabela Čížková | MUDr. Barbara Trnková