Tento web využívá soubory cookies k poskytování služeb, shromažďování dat o návštěvnosti a personalizaci reklam. S používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Referát z 52. výročí setkání EASD (European Association for the Study of Diabetes) v Mnichově

Jde o prospektivní spárovanou chirurgickou studii, která zahrnuje 4 047 osob. Kontrolní skupinu tvoří 2 037 osob s obezitou. Studie byla zahájena v roce 1987, aktuálně jsou v ní zařazeny osoby ve věku od 15 do 29 let. Jejím primárním cílem je sledování mortality, sekundárním výskyt DM a kardiovaskulárních onemocnění. Ve studii byl dán akcent na zdravý a aktivní způsob života.

Pacienti měli 3 způsoby operativního řešení obezity (v 19 % žaludeční bandáž, v 68 % vertikální gastroplastiku s bandáží a v 13 % gastrický bypass), výskyt DM 2. typu byl na začátku studie u 343 z nich.

Po dvacetiletém sledování se ukazuje, že kontrolní skupina si hmotnost (obezitu) udržovala i při zdravém životním stylu. U všech typů operací měli pacienti největší pokles hmotnosti po prvním roce (od -20 do -33 %), poté se v průběhu 10 let hmotnost zvýšila v průměru o 5 %, po 15 letech byl opět pokles ve skupině s gastrickým bypassem o 3 %, jinak si všichni hmotnost udržovali po celých 20 let sledování.

Při gastrické bandáži zhubli pacienti první rok v průměru o 21 %, při vertikální gastroplastice v průměru o 25 % a při gastrickém bypassu o 33 %. Viz graf č. 1.

V kontrolní skupině a skupině operovaných do 2 let je incidence DM 2. typu nulová, u neoperovaných 7 %. V 10letém intervalu je již incidence DM 2. typu 30 %, kdežto u operovaných 5 % a v 15letém intervalu je u kontrolní skupiny výskyt DM v rozmezí 35 až 37 % oproti operovaným, kde je rozptyl dle typu operace od 3 do 15 %.

Po bariatrickém zákroku docházelo k remisi DM ve 2, 10 a 15letém období až o 50 % oproti kontrole, kde remise byla jen o 10 % za celé období od 2 do 15 let. Viz graf č. 2.

Ve dvacetiletém sledování byl také rozdíl v incidenci mikrovaskulárních komplikací (retinopatie, nefropatie a neuropatie) mezi skupinou operovaných a neoperovaných, kdy u kontrolní skupiny dosahoval téměř 65 % (+/-10), oproti operovaným, kde byl do 40 % (+/-5).

Důležitou otázkou bylo, zda po 15 letech, při remisi DM 2. typu, dochází také z redukci mikrovaskulárních příhod. Graf ukazuje, že u skupiny operovaných po 2, 10 a 15 letech byla redukce o 40 %, v kontrolní skupině jen o 10 %. Remise byla definovaná jako normalizace glykémie na lačno a léčba bez PAD. Po bariatrické operaci u osob s DM 2. typu, u nichž došlo k remisi DM, docházelo k významné redukci mikrovaskulárních komplikací, kde tomu tak nebylo, incidence mikrovaskulárních komplikací naopak v průběhu 15 let významně stoupala (43 %). Viz graf č. 3 a 4.

Závěrem bylo konstatováno, že bariatrická chirurgie vede dlouhodobě k redukci hmotnosti operovaných, je prevencí DM 2. typu u obézních pacientů takto léčených, vede k dlouhodobé remisi DM 2. typu a je spojená s remisí mikrovaskulárních komplikací.


Tento článek je součástí vydání
Synlabianer 2017/01
Zobrazit jako .PDF
referat-z-52-vyroci-setkani-easd-european-association-for-the-study-of-diabetes-v-mnichove.jpg

NejčtenějšíSexuálně přenosné infekce 2. část: bakteriální původci, jiní než Chlamydia trachomatis18.07.2016 | Mgr. Klára Vilimovská Dědečková, Ph.D., Laboratoř molekulární diagnostiky, Oddělení Molekulární detekce patogenů

Sexuálně přenosné infekce 3. část: lidské papilomaviry (HPV)18.10.2016 | Mgr. Klára Vilimovská Dědečková, Ph.D., Laboratoř molekulární diagnostiky, Oddělení Molekulární detekce patogenů

Reprodukční imunologie15.02.2017 | Ing. Anabela Čížková | MUDr. Barbara Trnková