Tento web využívá soubory cookies k poskytování služeb, shromažďování dat o návštěvnosti a personalizaci reklam. S používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Projekt synlabu připravený ve spolupráci s Akademií věd ČR získal na kongresu ČSAKI 2016 ocenění

Na podzim roku 2014 jsme při přípravě projektu s pracovním názvem „celiakie“ navázali spolupráci s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd ČR. Cílem projektu bylo zjištění reaktivity pacientských sér s inhibitorem alfa-amylázy.

Inhibitor alfa-amylázy je jedním z neglutenových proteinů pšenice (vedle lektinů a inhibitorů trypsinu). Vůči proteolytickým enzymům trávicího traktu je rezistentní. U jedinců s celiakií i bez celiakie stimuluje uvolnění prozánětlivých cytokinů z monocytů, makrofágů a dendritických buněk ve sliznici tenkého střeva, a to prostřednictvím aktivace komplexu toll-like receptoru 4, TLR4-MD2-CD14. Proto je považován za aktivátor vrozené imunity. Neglutenové proteiny pšenice byly identifikovány také jako alergeny u profesionálního astmatu pekařů a u gastrointestinální pšeničné intolerance.

Testovanou skupinou byli pacienti s dosud neléčenou floridní celiakií diagnostikovanou na základě pozitivity protilátek proti tkáňové transglutamináze a ověřenou histologicky. Jako kontrolní skupiny jsme použili séra pacientů s celiakií na dietě (negativní sérologie), zdravých dobrovolníků, pacientů s autoimunitní tyreoiditidou a atopiků s průkazem senzibilizace (sIgE) proti pšeničné mouce.

V říjnu 2016 jsme na kongresu ČSAKI vystavili plakát, který seznamoval s principem a metodologií projektu. Poster ocenila odborná porota a v kategorii Laboratorní metody a jejich přínos pro praxi získal druhé místo.

Výsledky projektu obohatí znalosti o abnormalitách imunitního systému celiaků a pacientů s pšeničnými alergiemi a přispějí k pochopení imunopatogeneze těchto onemocnění.


Tento článek je součástí vydání
Synlabianer 2017/01
Zobrazit jako .PDF
projekt-synlabu-pripraveny-ve-spolupraci-s-akademii-ved-cr-ziskal-na-kongresu-csaki-2016-oceneni.jpg

NejčtenějšíSexuálně přenosné infekce 2. část: bakteriální původci, jiní než Chlamydia trachomatis18.07.2016 | Mgr. Klára Vilimovská Dědečková, Ph.D., Laboratoř molekulární diagnostiky, Oddělení Molekulární detekce patogenů

Sexuálně přenosné infekce 3. část: lidské papilomaviry (HPV)18.10.2016 | Mgr. Klára Vilimovská Dědečková, Ph.D., Laboratoř molekulární diagnostiky, Oddělení Molekulární detekce patogenů

Reprodukční imunologie15.02.2017 | Ing. Anabela Čížková | MUDr. Barbara Trnková