Tento web využívá soubory cookies k poskytování služeb, shromažďování dat o návštěvnosti a personalizaci reklam. S používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Právní novinky září 2018 – leden 2019

pravni-novinky-zari-2018-leden-2019.jpg 11.02.2019

Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o změnách v označení odbornosti zdravotnických pracovníků, v seznamech návykových látek nebo registraci léčivých přípravků.

ZÁŘÍ

Nařízení vlády:

Nařízení č. 164/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

 • Účinnost od: 1. 9. 2018
 • Obsah: převedení specializací podle dřívějších právních předpisů na obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti specialistů.

Sdělení Českého statistického úřadu:

Sdělení Českého statistického úřadu č. 159/2018 Sb., o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

 • Účinnost od: 1. 9. 2018
 • Obsah: zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů Czech – Diagnosis Related Groups, která umožňuje klasifikovat pacienty v akutní nemocniční péči na základě jejich klinické podobnosti a srovnatelnosti nákladů na jejich nemocniční pobyt.

Věstník Ministerstva zdravotnictví:

Věstník 09/2018 Ministerstva zdravotnictví České republiky

 • Obsah: upravuje podmínky vzdělávacího programu odborné praxe v rámci praktické aprobační zkoušky pro zubní lékaře a farmaceuty. Dále věstník obsahuje seznam specifických léčebných programů schválených MZČR v období 07–09/2018.

Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví:

Vyhláška č. 117/2018 Sb., o zkušebním řádu aprobační zkoušky

 • Účinnost od: 15. 9. 2018
 • Obsah: nabytí účinnosti ustanovení § 7 odst. 2, jež předepisuje, že alespoň jeden člen aprobační zkušební komise při ústní části aprobačních zkoušek je vždy jmenován na návrh příslušné profesní komory – České lékařské komory, České stomatologické komory nebo České lékárnické komory.
   

ŘÍJEN

Nařízení vlády:

Nařízení vlády ze dne 17. října 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

 • Účinnost od: 25. 10. 2018
 • Obsah: Nařízení se týká změny přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, přičemž došlo ke změně v seznamu psychotropních látek. Seznamy jsou stanoveny v souladu s ustanovením zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, který upravuje mj. i nakládání s takovými látkami, jejich skladování nebo jejich přepravu.

Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví:

Vyhláška č. 221/2018 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů

 • Účinnost od: 9. 10. 2018 (vyhlášena 04. 10. 2018)
 • Obsah: stanovuje požadavky na lékaře, farmaceuty a zubní lékaře k získání a uznání odborné kvalifikace, zejména pak podmínky týkající se obsahu a rozsahu vzdělávání, technických a věcných vybavení pracovišť, délku povinných odborných praxí a další. Podrobné podmínky jsou stanoveny v příloze této vyhlášky.
   

LISTOPAD

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví:

Vyhláška č. 205/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů

 • Účinnost od: 1. 11. 2018
 • Obsah: držitel rozhodnutí o registraci má povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv každý měsíc objem dodávek humánních léčivých přípravků uvedených na trh v ČR, a to formou elektronického hlášení.

Vyhláška č. 58/2018 Sb., o doplňcích stravy a složení potravin

• Účinnost od: 1. 11. 2018
• Obsah: upravuje požadavky na složení

doplňků stravy a/nebo potravin; určuje pravidla pro označování doplňků stravy, jejich formu nebo složení; ve svých přílohách stanovuje nejvyšší přípustné množství jednotlivých složek a uvádí výčet složek zakázaných.

Vyhláška č. 137/2018 Sb., kterou se mění
vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

 • Účinnost od: část od 24. 7. 2018 (již avizováno), část od 1. 11. 2018
 • Obsah: zbývající část vyhlášky, jež se stala účinnou k 1. 11. 2018, terminologicky upřesňuje vyhlášku o zdravotnické dokumentaci, podrobněji se vyjadřuje ke konverzi zdravotnické dokumentace do elektronické podoby a, jak již bylo avizováno, se dále změnila ustanovení týkající se uchovávání zdravotnické dokumentace a aktualizovaly se přílohy vyhlášky, které se týkají mj. zničení zdravotnické dokumentace.
   

PROSINEC

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví:

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2018 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů

 • Účinnost od: 1. 12. 2018
 • Obsah: mj. stanovuje novou povinnost provozovatele oprávněného k výdeji léčivých přípravků, a to poskytovat Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv údaje o vydaných léčivých přípravcích formou elektronického hlášení nejpozději 168 hodin po uskutečnění výdeje. Další podmínky a náležitosti hlášení jsou stanoveny ve vyhlášce.
   

LEDEN

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví:

Vyhláška č. 201/2018 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019

 • Účinnost od: 1. 1. 2019
 • Obsah: stanovuje hodnoty bodů a výši úhrad za poskytnuté zdravotní služby pro rok 2019. Přesné hodnoty jsou konkrétně stanoveny v přílohách této vyhlášky.

Sdělení Českého statistického úřadu:

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

 • Účinnost od: 1. 1. 2019
 • Obsah: Ministerstvo zdravotnictví vydává definiční manuál, program pro automatizované zařazování případů do DRG a závazné metodické materiály a číselníky pro použití v rámci klasifikace DRG, která umožňuje klasifikovat pacienty v akutní nemocniční péči na základě jejich klinické podobnosti a srovnatelnosti nákladů na nemocniční pobyt. Vše je či bude dostupné na stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Tento článek je součástí vydání
Synlabianer 2019/01
Zobrazit jako .PDF
pravni-novinky-zari-2018-leden-2019.jpg

NejčtenějšíSexuálně přenosné infekce 2. část: bakteriální původci, jiní než Chlamydia trachomatis18.07.2016 | Mgr. Klára Vilimovská Dědečková, Ph.D., Laboratoř molekulární diagnostiky, Oddělení Molekulární detekce patogenů

Sexuálně přenosné infekce 3. část: lidské papilomaviry (HPV)18.10.2016 | Mgr. Klára Vilimovská Dědečková, Ph.D., Laboratoř molekulární diagnostiky, Oddělení Molekulární detekce patogenů

Reprodukční imunologie15.02.2017 | Ing. Anabela Čížková | MUDr. Barbara Trnková