Tento web využívá soubory cookies k poskytování služeb, shromažďování dat o návštěvnosti a personalizaci reklam. S používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Právní novinky pro rok 2018

pravni-novinky-pro-rok-2018.jpg 16.04.2018 | Zdeněk Soudný

Rok 2018 s sebou přináší mnohé změny v legislativě, které se přímo či nepřímo dotknou také pracovníků ve zdravotnictví. Přehled těch hlavních jsme v průběhu roku 2017 pravidelně přinášeli na stránkách časopisu Synlabianer, tento článek tak shrnuje důležité změny, s nimiž je dobré počítat. Jedná se především o vyšší platby za státní pojištěnce, zavedení domácí paliativní péče či nižší ochranné limity na léky pro sociálně zranitelné.

Dlouho diskutovaná potřeba navýšení plateb za státní pojištěnce se konečně stává realitou. Kvůli novele zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (297/2017 Sb.) dochází k navýšení plateb za státní pojištění nejen v roce 2018, ale také v letech následujících, tedy 2019 a 2020. Celkově tak stát za své pojištěnce bude odvádět částku 69,3 miliardy korun, což znamená 969 korun za každého z nich. Dojde tedy k navýšení o 49 korun.

Nová legislativa přináší pro rok 2018 také snížení limitů na léky pro děti a seniory, tedy pro sociálně zranitelné skupiny lidí. Změny se týkají dětí do 18 let a osob od 65 let věku. U nich dojde ke snížení limitu na tzv. započitatelné doplatky na částečně hrazené léčivé přípravky z 2 500 korun na 1 000 korun. U osob nad 70 let pak bude maximální roční limit započitatelných doplatků snížen na 500 korun. Zdravotní pojišťovny tedy budou svým pojištěncům vracet více finančních prostředků, jež pojištěnci vynaloží na doplatky za léky.

Výše uvedeným zákonem dojde také k rozšíření nároku pojištěnce o některé druhy očkování hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Například očkování proti lidskému papilomaviru tak nebude jen pro dívky, ale i pro chlapce (od 13 do 14 let věku). Významně se posílí možnost očkovat „rizikové pacienty“, aby následkem onemocnění nepodlehli komplikující infekci.

Domácí paliativní péče a konec amalgámových plomb

Od roku 2018 je do seznamu zdravotních výkonů nově zařazena odbornost domácí paliativní péče. Tato změna umožní více pojištěncům dožít v domácím prostředí. V rámci této odbornosti budou podle tzv. úhradové vyhlášky pro rok 2018 hrazeny multioborové týmy pracující podle potřeb pacienta.

Z veřejného zdravotního pojištění bude nově hrazena zubní péče, která je pro pacienty bezpečnější, plně odpovídá předpisům EU a zároveň je ekonomicky výhodná. Adaptace evropského nařízení o rtuti, provedená zákonem číslo 290/2017 Sb., způsobila, že u dočasných zubů, u dětí do dne dosažení 15 let věku nad rozsah špičáků včetně a u těhotných či kojících žen nebude již jako výplň zubu hrazen nedózovaný amalgám, ale skloionomerní cement.

Zlepšení podmínek pro vzdělávání zdravotnických pracovníků

V průběhu roku 2018 postupně nabudou účinnosti prováděcí právní předpisy k zákonu číslo 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, které reagují na změny provedené v roce 2017 zákonem číslo 67/2017 Sb., a prováděcí právní předpisy k zákonu číslo 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), jež reagují na změny provedené v roce 2017 zákonem číslo 201/2017 Sb. Uvedené prováděcí právní předpisy zejména stanoví obory nástavbového vzdělávání lékařů a zubních lékařů, upřesňují, popřípadě nově upravují činnosti zdravotnických a jiných odborných pracovníků, minimální požadavky na studijní a vzdělávací programy k získání odborné způsobilosti zdravotnických a jiných odborných pracovníků a podmínky či průběh aprobační zkoušky.

Zákon č. 200/2017 Sb., o státní sociální podpoře, zavádí novou kategorii státních pojištěnců do systému veřejného zdravotního pojištění, a to pro studenty starší 26 let. Stát tak bude nově platit zdravotní pojištění i za studenty v doktorském studijním programu. Změna se týká těch doktorandů, kteří v doktorském studijním programu v prezenční formě studia studují prvně a nejsou zaměstnanci nebo OSVČ. Ti se díky tomuto zákonu stanou státními pojištěnci, a nebudou si tedy muset hradit zdravotní pojištění.


Tento článek je součástí vydání
Synlabianer 2018/01
Zobrazit jako .PDF
pravni-novinky-pro-rok-2018.jpg
uvodnik_2.jpg 24.05.2017
Tomáš Hofman
alex-krevni-test-ktery-urci-pres-280-specifickych-lge-protilatek.jpg 11.02.2019
Ing. Anabela Čížková ,Michael Hromada

NejčtenějšíSexuálně přenosné infekce 2. část: bakteriální původci, jiní než Chlamydia trachomatis18.07.2016 | Mgr. Klára Vilimovská Dědečková, Ph.D., Laboratoř molekulární diagnostiky, Oddělení Molekulární detekce patogenů

Sexuálně přenosné infekce 3. část: lidské papilomaviry (HPV)18.10.2016 | Mgr. Klára Vilimovská Dědečková, Ph.D., Laboratoř molekulární diagnostiky, Oddělení Molekulární detekce patogenů

Reprodukční imunologie15.02.2017 | Ing. Anabela Čížková | MUDr. Barbara Trnková