Tento web využívá soubory cookies k poskytování služeb, shromažďování dat o návštěvnosti a personalizaci reklam. S používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Novinky v legislativě aneb na co si dát pozor

novinky-v-legislative-aneb-na-co-si-dat-pozor.jpg 24.05.2017 | Zdeněk Soudný

Zaznamenali jste zákonnou změnu podmínek získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře?

V pondělí 6. 3. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 67/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.

Změny, jež tento relativně rozsáhlý zákon přináší, byly přijaty za účelem komplexně stabilizovat a zkvalitnit stávající systém specializačního vzdělávání a vzdělávání v nástavbových oborech lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, a to v souladu s aktuálními potřebami v oblasti zdravotnictví. Mají vycházet jednak z nových poznatků ve zdravotnické vědě a výzkumu, ale především z požadavků formulovaných na základě zkušeností z praxe.

Z konkrétních dílčích cílů lze zmínit například snahu jasně vymezit postavení účastníka specializačního vzdělávání a snížit právní nejistotu ohledně jeho práv a povinností. Dále definovat některé zákonné pojmy a usnadnit tím výklad zákona v tak zásadních otázkách, jako jsou například odborný dozor či odborný dohled nad lékařem vykonávajícím zdravotnické povolání ve specializační přípravě. Dalším cílem je snížit administrativní náročnost uskutečňování specializačního vzdělávání či jednoznačně definovat podmínky specializačního vzdělávání, pokud jde o posuzování zdravotní způsobilosti lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, přerušení výkonu povolání a následnou povinnost doškolení, požadavky na školitele a garanta oboru, složení akreditačních a atestačních komisí a podobně. Zákon nabývá účinnosti 1. 7. 2017.    

Antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2017

Na základě doporučení Národní imunizační komise stanovilo Ministerstvo zdravotnictví České republiky složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2017. V letošním roce s ohledem na plánovanou novelizaci vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, nelze vyloučit případnou úpravu antigenního složení očkovacích látek pro pravidelná očkování publikováním nového antigenního složení těchto očkovacích látek ve Sbírce zákonů. Aktuální seznam je k dispozici na stránkách MZ ČR.


Tento článek je součástí vydání
Synlabianer 2017/02
Zobrazit jako .PDF
novinky-v-legislative-aneb-na-co-si-dat-pozor.jpg
uvodnik_3.jpg 22.08.2017
RNDr. Dana Hanuláková
funkcni-medicina-aneb-zmena-pristupu.jpg 11.02.2019
MUDr. Jan Vojáček, CFMP

NejčtenějšíSexuálně přenosné infekce 2. část: bakteriální původci, jiní než Chlamydia trachomatis18.07.2016 | Mgr. Klára Vilimovská Dědečková, Ph.D., Laboratoř molekulární diagnostiky, Oddělení Molekulární detekce patogenů

Sexuálně přenosné infekce 3. část: lidské papilomaviry (HPV)18.10.2016 | Mgr. Klára Vilimovská Dědečková, Ph.D., Laboratoř molekulární diagnostiky, Oddělení Molekulární detekce patogenů

Reprodukční imunologie15.02.2017 | Ing. Anabela Čížková | MUDr. Barbara Trnková