Tento web využívá soubory cookies k poskytování služeb, shromažďování dat o návštěvnosti a personalizaci reklam. S používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Naším cílem je využívat synergií v odborné oblasti laboratorních technologií

nasim-cilem-je-vyuzivat-synergii-v-odborne-oblasti-laboratornich-technologii.jpg 24.05.2017 | Zdeněk Soudný

Synlab slovakia čerpá zkušenosti z dlouhodobé spolupráce s velkými špičkovými nemocnicemi a spolupracujícími lékaři na Slovensku, z jejichž prostředí vyrostl a postupně rozšířil své služby také k praktickým a specializovaným lékařům. Dnes patří s přibližně devítiprocentním tržním podílem mezi tři nejvýznamnější laboratorní společnosti na Slovensku. Synlab si zakládá na odbornosti, rychlosti a kvalitě poskytovaných služeb. Provozuje šest laboratoří na západním a východním Slovensku, v Bratislavě, Nitře, Ilavě, Košicích, Púchově a Prešově. Ve čtyřech regionech má obchodní reprezentanty zaměřené na ambulantní lékaře.

Od samého počátku své existence (vznikl v roce 2004) synlab slovakia vsází na vysoce specializovaná pracoviště, která poskytují laboratorní a speciální laboratorní diagnostiku v oblasti humánní, ale i veterinární medicíny.

V Bratislavě provozuje také dvě specializované ambulance – metabolickou a hematologickou. Spolupracuje se špičkami v oboru, s Univerzitní nemocnicí Bratislava – Nemocnicí akademika L. Dérera, s Dětskou fakultní nemocnicí Košice a mnoha dalšími. S vysoce specializovanými pracovišti, jako je Východoslovenský ústav srdečně-cévních chorob, kde má umístěné POCT analyzátory. Laboratoře v Bratislavě zajišťují program pro transplantaci jater. Okolo 270 zaměstnanců synlab slovakia zprostředkovalo za rok 2016 více než 10 milionů laboratorních vyšetření, která pomohla téměř 780 tisícům pacientů.

Většina pacientů, kteří služeb společnosti synlab slovakia využívají, jsou plátci veřejného pojištění a náklady na jejich zdravotní péči včetně laboratorních testů jsou tak hrazeny ze zdravotního pojištění. Hlavními klienty synlab slovakia jsou lékaři, nemocnice, státní i nestátní zdravotnická zařízení. Objem výkonů se v průběhu posledních pěti let změnil ve prospěch zpracovaných vzorků od ambulantních lékařů (více než 60 %). Samoplátci tvoří jen nepatrný, přibližně jednoprocentní podíl na celkovém obratu společnosti. V dalších letech se očekává trend zvyšování tohoto podílu, a tedy také předpokládaný nárůst objemu tržeb od samoplátců.

Snahou synlab slovakia je využívat synergií v oblasti laboratorních technologií a postupů, přinášet novou kvalitu v diagnostice s přihlédnutím k nejnovějším výzkumům v oblasti zdravotnictví a využívat své sounáležitosti k celosvětové síti synlab, jejího know-how a možností. Synlab slovakia poskytuje spolupracujícím lékařům a nemocnicím možnost využití moderních technologií k zajištění odběru vzorků, jejich analýze a také k získávání informací o stavu jejich zpracování a doručení elektronickou formou.

Pro Univerzitní nemocnici Bratislava a Fakultní nemocnici s poliklinikou v Prešově zajišťuje synlab slovakia 24hodinovou dostupnost laboratorních služeb. Poskytuje akreditovaná vyšetření, která zajišťují špičkoví odborníci tvořící zkušený, kvalitní tým. Filozofie společnosti je postavena na osobním přístupu ke klientům, ať již se jedná o samoplátce, nebo institucionální organizace.

O synlab slovakia s. r. o.

Synlab slovakia poskytuje široké spektrum laboratorních vyšetření v oborech:

 • klinická biochemie
 • klinická hematologie a transfuzní lékařství
 • klinická imunologie a alergologie
 • klinická mikrobiologie
 • toxikologie

Na svých vysoce specializovaných pracovištích nabízí:

 • laboratorní a specializovanou diagnostiku pro
  • humánní medicínu
  • veterinární medicínu
 • ambulantní služby pro
  • klinickou biochemii a metabolické ambulance
  • hematologické ambulance
 • konzultační a konziliární služby

Dále poskytuje:

 • on-line připojení k informačnímu systému lékařů a nemocnic
 • elektronické žádanky i výsledky s možností výběru způsobu zasílání výsledků přes samostatný zabezpečený internetový portál SynlabData
 • kreditované odborné semináře se špičkovými interními i externími odborníky
 • svoz biologického materiálu a další služby pro spolupracující lékaře
 • odběrový systém a spotřební materiál nezbytný pro zajištění laboratorního vyšetření

Tento článek je součástí vydání
Synlabianer 2017/02
Zobrazit jako .PDF
nasim-cilem-je-vyuzivat-synergii-v-odborne-oblasti-laboratornich-technologii.jpg
mudr-marek-antos_1.png 06.12.2018
Michael Hromada
synlab-sport-team-aktivne-pomaha.jpg 17.10.2016
Zdeněk Soudný

NejčtenějšíSexuálně přenosné infekce 2. část: bakteriální původci, jiní než Chlamydia trachomatis18.07.2016 | Mgr. Klára Vilimovská Dědečková, Ph.D., Laboratoř molekulární diagnostiky, Oddělení Molekulární detekce patogenů

Sexuálně přenosné infekce 3. část: lidské papilomaviry (HPV)18.10.2016 | Mgr. Klára Vilimovská Dědečková, Ph.D., Laboratoř molekulární diagnostiky, Oddělení Molekulární detekce patogenů

Reprodukční imunologie15.02.2017 | Ing. Anabela Čížková | MUDr. Barbara Trnková