Tento web využívá soubory cookies k poskytování služeb, shromažďování dat o návštěvnosti a personalizaci reklam. S používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Laboratorní vyšetření funkce ledvin: aktuální statistiky z našich laboratoří

laboratorni-vysetreni-funkce-ledvin-aktualni-statistiky-z-nasich-laboratori.jpg 30.11.2017 | Zdeněk Soudný

Chronické renální selhání je onemocnění ohrožující život, u kterého je nutné, aby se přirozená funkce ledvin nahradila dialýzou nebo transplantací. V mnoha evropských zemích se uskutečnily screeningové studie, jež dokazují, že přibližně 10 % populace má nějakou formu poškození ledvin. Také z důvodu jejího stárnutí se navíc predikuje, že toto procento bude narůstat.

Problém onemocnění ledvin spočívá v jeho pozdní diagnostice. Pokud chronické onemocnění ledvin není rozpoznáno včas, zvyšuje se riziko, že nefunkčnost ledvinové tkáně se bude postupně rozšiřovat až k úplnému selhání. Včasné odhalení umožňuje zvolit vhodnou léčbu odpovídající konkrétnímu stadiu nemoci. Terapie může také zabránit nutnosti dialýzy nebo ji může alespoň o několik let oddálit. I s takovým postižením ledvin, které jednoho dne dospěje do stadia vyžadujícího dialýzu či transplantaci, může člověk prožít řadu dalších let jen s konzervativní léčbou.

Nejčastější příčinou selhání ledvin obvykle bývají diabetes mellitus, hypertenze nebo další onemocnění – glomerulonefritida či pyelonefritida, nefrolitiáza, urolitiáza, specifické tumory ledvin či polycystická choroba ledvin, která patří k vůbec nejčastějším geneticky podmíněným chorobám.

Specifickým problémem podle dat českých nefrologů je, že do dialyzačního programu vstupuje velmi vysoké procento pacientů (až 45 %) takzvaně z ulice. Vzhledem k nákladům pro zdravotní systém je zásadní snížit počet těchto pacientů, u nichž je nutno bezodkladně zahájit hemodialyzační léčbu, aniž by bylo možno ještě využít jiné možnosti terapie, které jsou levnější.

Statistické údaje za rok 2016 uvádějí, že k 30. 12. 2016 se v programu náhrady renální funkce (RRT) léčilo 11 431 pacientů. Z toho 4 692 mělo funkční štěp. Celkem se provedlo 945 663 hemoeliminačních výkonů, v dialyzačním léčení bylo celkem 6 739 pacientů (hemodialýza, peritoneální dialýza). Kromě omezení, která s onemocněním přímo souvisejí, jsou tito pacienti vystaveni také většímu riziku infarktu myokardu, cévní mozkové příhody nebo ischemické choroby dolních končetin než lidé s normální funkcí ledvin.

Prevence a screening pacientů bývají nákladově nejefektivnější. Vloni vstoupila v platnost novelizovaná vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, která zavedla pro lidi nad 50 let věku s diagnostikovaným diabetem, hypertenzí či kardiovaskulárním onemocněním preventivní vyšetření hladiny kreatininu v krevním séru, a to s frekvencí jednou za čtyři roky. 

Od ledna do července tohoto roku naše laboratoře vyšetřily vzorky moči téměř 15 000 lidí. Hodnoty mimo referenční mez, často u více než jednoho sledovaného parametru, mělo 22,5 % z nich. Tyto výsledky potvrzují, že díky provedené laboratorní diagnostice lze včas odhalit sníženou funkci ledvin, nasadit adekvátní léčbu a předejít tak mnoha zdravotním komplikacím v podobě selhání funkce ledvin.

Za první pololetí vyšetřily laboratoře synlab czech vzorky od 14 574 lidí, z toho 7 590 mužů a 6 984 žen. Nejmladšímu vyšetřenému byl necelý rok, nejstaršímu 103 let. „Přestože obecně počet výsledků mimo normu narůstá spolu s věkem vyšetřovaných, zhoršené výsledky jsme zaznamenali i u mladších lidí. Nemoci ledvin postihují poměrně velký počet lidí, protože ve vysokém procentu případů probíhají bezbolestně a zůstávají tak skryty pozornosti. V každém případě je potřebné zachovat zbytkovou funkci ledvin co nejdelší dobu. Nefrolog v takových případech předepíše speciální dietu a léky, které zpomalují další zhoršování funkce ledvin. Pokud ani toto nepomůže, je nutné začít s dialýzou nebo pacientovi ledvinu transplantovat. Selhání ledvin je totiž onemocnění neslučitelné se životem, říká MUDr. Ladislav Krajči, CSc., internista společnosti synlab czech. 

„Zvýšenou hladinu kreatininu v moči, která značí sníženou filtrační funkci ledvin, vzniklou například v důsledku prodělaných zánětů ledvin, ale i jiných onemocnění ledvin, mělo 599 mužů a 554 žen. Přítomnost albuminu v moči může ukazovat na rozvoj diabetu I. a II. typu, hypertenze nebo kardiovaskulárního onemocnění. Hladinu albuminu mimo referenční mez jsme zjistili u 239 mužů, a dokonce 2 294 žen, tedy téměř třetiny z nich. Zvýšenou hladinu celkové bílkoviny jsme pak zaznamenali u 1 251 mužů a 1 391 žen,“ dodává MUDr. Krajči. Posledním hodnoceným parametrem byl poměr U-albumin/U-kreatinin, který se pohyboval mimo normu u 1 978 mužů a 1 214 žen. „I když výsledky mimo referenční mez nemusejí automaticky znamenat onemocnění ledvin, lidé s nálezem by měli svému zdravotnímu stavu věnovat zvýšenou pozornost a další léčbu konzultovat s lékařem,“ uzavírá MUDr. Krajči.


Tento článek je součástí vydání
Synlabianer 2017/04
Zobrazit jako .PDF
laboratorni-vysetreni-funkce-ledvin-aktualni-statistiky-z-nasich-laboratori.jpg

NejčtenějšíSexuálně přenosné infekce 2. část: bakteriální původci, jiní než Chlamydia trachomatis18.07.2016 | Mgr. Klára Vilimovská Dědečková, Ph.D., Laboratoř molekulární diagnostiky, Oddělení Molekulární detekce patogenů

Sexuálně přenosné infekce 3. část: lidské papilomaviry (HPV)18.10.2016 | Mgr. Klára Vilimovská Dědečková, Ph.D., Laboratoř molekulární diagnostiky, Oddělení Molekulární detekce patogenů

Reprodukční imunologie15.02.2017 | Ing. Anabela Čížková | MUDr. Barbara Trnková