Tento web využívá soubory cookies k poskytování služeb, shromažďování dat o návštěvnosti a personalizaci reklam. S používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Laboratoř v Chomutově pravidelně sleduje antibiotickou rezistenci bakterií v regionu

laborator-v-chomutove-pravidelne-sleduje-antibiotickou-rezistenci-bakterii-v-regionu.jpg 30.11.2017 | Zdeněk Soudný

Chomutovská laboratoř synlab czech zajišťuje kompletní spektrum mikrobiologických vyšetření. Její součástí je také antibiotické středisko, které každý rok zveřejňuje přehledy citlivostí nejčastějších bakterií a je regionálním konzultačním centrem pro antibiotickou terapii. I z toho důvodu se spolupracující chomutovská nemocnice může pochlubit výrazně nižší rezistencí na antibiotika ve srovnání se zbytkem republiky.

Chomutovské pracoviště slouží pro spádovou oblast téměř 3 000 lékařů a více než 800 000 pacientů. Vyšetřuje biologické vzorky z chomutovské a děčínské nemocnice a spolupracuje také s mnoha lékaři v regionu – ať už se jedná o praktické lékaře či pediatry, nebo o odborné ambulance. „Obor mikrobiologie vyšetřuje biologické vzorky pacientů na přítomnost patogenních mikroorganismů. Laicky řečeno, umíme u nás diagnostikovat bakteriální, virové či houbové (mykotické) infekce a přítomnost parazitů v těle. Nejčastěji děláme rozbory moči na přítomnost bakterií, výtěry z krku, rekta, močové trubice či gynekologická vyšetření,“ říká vedoucí chomutovské laboratoře synlab czech MUDr. Jan Valenta.

Laboratoř má 15 zaměstnanců, z nichž většina má specializované mikrobiologické vzdělání či atestaci v oboru lékařská mikrobiologie. „Denně provedeme přibližně 400 vyšetření. Mikrobiologická analýza se dá jen minimálně automatizovat, a zcela zásadní roli proto hraje lidský faktor. Každý biologický vzorek nanášíme na speciální půdy, na kterých se následně mikrobi po určitou dobu kultivují. Z toho důvodu se v mikrobiologii běžně nedělají tzv. statimová neboli okamžitá vyšetření,“ uvádí MUDr. Valenta. Laboratoř je v provozu i o víkendech, především kvůli spolupráci s nemocnicemi. „Skvěle nastavenou máme také spolupráci s ambulantními lékaři. Například pokud máme podezření na nález závaznějšího patogenu nebo na neobvyklou odolnost mikroba vůči běžným antibiotikům, ihned kontaktujeme ošetřujícího lékaře, aby mohl co nejdříve zahájit příslušnou léčbu. Vzhledem k rostoucí antibiotické rezistenci je totiž včasné nastavení cílené léčby naprosto klíčové.“

Právě rostoucí antibiotická rezistence je velkou hrozbou nejen u nás, ale i celosvětově. Světová zdravotnická organizace ve své aktuální zprávě uvádí, že v současnosti na onemocnění způsobené bakteriemi odolnými vůči antibiotikům umírá každoročně až 700 000 lidí. Laboratorní analýza v mikrobiologické laboratoři umožní nejen přesnou diagnostiku, ale také volbu správné léčby. Místo širokospektrálních antibiotik tedy ošetřující lékař může nasadit léky cílené, které pacienta vyléčí a jeho organismus si navíc vůči nim nevytváří odolnost. „Laboratorní testy proto mají v diagnostice svůj nezanedbatelný význam – určují 70 % lékařských rozhodnutí a hrají tak důležitou roli v moderní medicíně. Včasná a přesná laboratorní analýza tak stojí na samém počátku léčby pacienta.

 

Cílená léčba se nastavuje na základě laboratorního vyšetření tzv. citlivosti. Nejedná se ovšem o vyšetření hladiny C-reaktivního proteinu, tzv. CRP, které je veřejnosti nejvíce známé. CRP test je téměř okamžitá cesta, jak rozlišit, zda má pacient bakteriální, či virovou infekci. Některý z CRP analyzátorů má dnes proto k dispozici už většina obvodních lékařů i pediatrů přímo v ordinaci. „Až následné vyšetření citlivosti bakterií probíhá u nás v laboratoři. Neanalyzuje se ovšem vzorek krve jako při stanovení hladiny CRP, ale konkrétní biologický vzorek dle potíží pacienta – nejčastěji moč, výtěr z krku či rekta.“

Regionální antibiotické středisko, jež je součástí laboratoře Chomutov, také každoročně připravuje přehledy citlivostí vybraných patogenů jak pro větší města ve spádové oblasti, tak pro spolupracující nemocniční a lůžková zařízení. „Pravidelně určujeme, které bakterie jsou v daných oblastech rezistentní na příslušná antibiotika a které ještě odolnost vůči antibiotikům nezískaly. Zajímavé je pak také srovnání s dalšími kraji, kdy konkrétně nemocnice v Chomutově je na tom lépe oproti zbytku České republiky. A to je údaj, na který může být právem hrdá. Svědčí totiž o správném přístupu k antibiotické léčbě a dobré erudici zdravotnického personálu v této oblasti,“ dodává MUDr. Valenta.


Tento článek je součástí vydání
Synlabianer 2017/04
Zobrazit jako .PDF
laborator-v-chomutove-pravidelne-sleduje-antibiotickou-rezistenci-bakterii-v-regionu.jpg

NejčtenějšíSexuálně přenosné infekce 2. část: bakteriální původci, jiní než Chlamydia trachomatis18.07.2016 | Mgr. Klára Vilimovská Dědečková, Ph.D., Laboratoř molekulární diagnostiky, Oddělení Molekulární detekce patogenů

Sexuálně přenosné infekce 3. část: lidské papilomaviry (HPV)18.10.2016 | Mgr. Klára Vilimovská Dědečková, Ph.D., Laboratoř molekulární diagnostiky, Oddělení Molekulární detekce patogenů

Reprodukční imunologie15.02.2017 | Ing. Anabela Čížková | MUDr. Barbara Trnková