Tento web využívá soubory cookies k poskytování služeb, shromažďování dat o návštěvnosti a personalizaci reklam. S používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Češi svá játra tak rádi nemají, výsledky jejich vyšetření nedopadly dobře

Češi svá játra tak rádi nemají. Nebo o ně neumí minimálně pečovat. Ukázal to další běh preventivního programu Zdraví národa společnosti synlab, zaměřený právě na tento důležitý orgán. U více než 50 % vyšetřených žen se prokázaly výsledky mimo normu, u mužů dosáhl počet vyšetření s nálezem mimo normu dokonce neuvěřitelných 79 %. Muže, tak poprvé v historii Zdraví národa, porazily, navíc takto zásadně, ženy. Celkem se této akce, která byla realizována v květnu 2016, zúčastnilo 3 518 probantů.

„Játra jsou továrnou, podílející se na syntéze pro lidské tělo důležitých stavebních, transportních a zásobních látek. Kromě toho je významná jejich činnost pro detoxikaci, degradaci a inaktivaci endogenních i exogenních látek, jednoduše řečeno pomáhají čistit, rozkládat pro tělo nebezpečné či již nepotřebné látky a potlačovat různé škodlivé procesy. V našem lidském těle není jiný orgán, který by  se takovou měrou podílel na zacho- vání života v takto komplexní funkci,“ řekl  u  příležitosti  vyšetřování  jater MUDr. Tomáš Hrádek ze společnosti synlab. Upozornil přitom, že se ke svým  játrům často nechováme příliš zodpovědně – zbytečně a nadměrně je zatěžujeme. „Nerozumnou konzumací alkoholu, ale také naduží- váním různých volně prodejných léků či lékařských doplňků. Příliš dobře jim nečiní ani nevhodná, především příliš tučná strava. V důsledku takového jednání dochází postupně k omezení činnosti jater a jejich různým klinickým projevům – žloutence, vodnatosti v dutině břišní, k poruchám srážlivosti krve a mnoha dalším. Pro mnoho pacientů, je v konečném důsledku jedinou možnou, však poslední alternativou, transplantace, i pro ty, kteří se celý život ke svým játrům chovali co nejšetrněji,“ varuje MUDr. Hrádek.

Také proto vzbudilo vyšetření, při kterém se kromě standardního spektra vyšetřovalo také CDT, velký zájem. Zatímco dříve byl za nejvhodnější biochemický marker poškození jater považován enzym γ-glutamyltransferáza (GGT), je v současné době parametr karbohydrát deficientní transferin (CDT) považován odborníky za optimální parametr chronického abusu alkoholu, se všemi s tím plynoucími důsledky.

 

MUŽI PORAZILI ŽENY, NA VÍTĚZSTVÍ ALE HRDÍ BÝT NEMOHOU

„V tomto případě neblahé vítězství mužů nad ženami nepřekvapuje. Je to odraz nejen horšího přístupu k životnímu stylu, ale také ne zcela vhodnou skladbou stravy a přede- vším pozitivnějším vztahem mužů k alkoholu,“ říká vedoucí lékař sekce biochemie  a  hematologie  společnosti synlab, MUDr. Tomáš Hrádek. Pacienti, u kterých byl výsledek rozboru krve pozitivní, nejsou automaticky nemocní. Měli by ale výsledky vyšetření brát velmi vážně. „Přinejmenším avizují, že něco není v pořádku. Je to jedno z posledních varování pacientům, že pokud se o svá játra nezačnou vhodnou formou starat, může i malá odchylka z normy indukovat chorobu, a nakonec se rozvinout ve fatálně ohrožující stav,“ varuje MUDr. Hrádek. Jak dodává, u nemalého procenta pacientů výsledky již jednoznačně ukazovaly na zdravotní problém, i v pokročilejší formě. „Všichni pacienti, kterým jsme na základě vyšetření doporučili konzultaci s praktickým lékařem, by ve svém vlastním zájmu, neměli tuto návštěvu odkládat. Ušetří si tak do budoucna mnoho nepříjemných problémů,“ říká MUDr. Hrádek.

 

ČECHY TRÁPÍ ZVÝŠENÉ HODNOTY AKTIVIT ENZYMU ALT

Prvním z faktorů, na který se bezplatné preventivní vyšetření Zdraví národa v květnu zaměřilo, byla zvýšená aktivita enzymu alaninaminotransferázy (ALT) v krevním řečišti. Tento parametr pomáhá upozornit například také na zánětlivá onemonění jater. Ze statistiky naměřených hodnot aktivit ALT jsou na tom nejhůře pacienti ve věkové struktuře od 50 do 65 let – v případě žen mělo pozitivní výsledky téměř 20 % vyšetřených, v případě mužů dokonce 68 % pacientů této věkové skupiny. „Jedná se o primární screeningový faktor, který upozorňuje na to, že v játrech se děje něco špatného. Ačkoli jsme očekávali, že hodnoty u vyšetřených budou jakékoliv, výsledky mužů nás překvapily a zarazily,“ popisuje MUDr. Tomáš Hrádek.

[Stanovení ALT je citlivým a relativně specifickým testem pro poškození hepatocytu. Její aktivita v séru se zvyšuje již při malém poškození jaterní buňky, které je způsobeno zvýšenou propustností cytoplazmatické membrány. U zánětu jater (např. virová hepatitida) je zvýšení ALT nejčasnějším indikátorem porušení celistvosti membrány hepatocytu. Sledování ALT je vhodné pro monitorování průběhu onemocnění.]

Naměřené hodnoty aktivit enzymu AST u vyšetřované skupiny nebyly tak dramatické, aby ukazovaly na prognosticky závažnější onemocnění jater. V tomto parametru nejhorší výsledky zaznamenaly ženy starší 65 let, kde hodnoty mimo normu byly v 37 % vyšetření. V případě mužů pak v kategorii od 50 do 65 let věku neměl výsledky ve fyziologickém rozmezí přibližně každý pátý vyšetřený pacient.

[AST se ve větší míře vyskytuje v řadě orgánů – v játrech, myokardu, kosterním svalstvu, ledvinách, pankreatu a v erytrocytech. Výrazné zvýšení aktivity AST v séru je proto znám- kou rozpadu hepatocytů, neboť do cirkulace se uvolňují. Protože AST není specifická pouze pro jaterní tkáň, její zvýšení může doprovázet i poškození kosterního svalstva a myokardu. AST stoupá v krvi u akutního infarktu myokardu a po operacích srdce, ale i po dlouhotrvající fyzické námaze.]

Elevace koncentrací bilirubinu nejčastěji poukazují na některou z forem žloutenky, změněné fyziologické funkce žlučových cest. Stanovené hodnoty ukázaly, že nejohroženější skupinou jsou muži do 30 let věku. Každý čtvrtý pacient měl výsledky, které by měly být důvodem pro další hlubší verifikaci příčiny a vyloučit či potvrdit Hepatitidu za důvod zvýšených hodnot bilirubinu. V případě žen se výsledky mimo normu ukázaly průměrně v 10 % případů. „Bohužel žloutenka je nemoc, která nebolí, a která se v různých formách projevuje různě. Mnoho pacientů či pacientek tak ani neví, že ji mají neboť je asymptomatická, to již dříve toto onemocnění jater prodělali. Je přitom velmi důležité žloutenku včas odhalit a léčit. V opačném případě může být příčinou dalších vážných nemocí,“ vysvětluje MUDr. Hrádek.

[Je-li hladina bilirubinu vysoká, znamená to žloutenku a je třeba provést další vyšetření pro určení její příčiny. Příliš vysoká hladina bilirubinu může znamenat, že se nadměrně vytváří (obvykle následkem zvýšené hemolýzy) nebo že játra nejsou schopna patřičně bilirubin odstraňovat pro uzávěr žlučových cest, onemocnění jater, jako jsou cirhóza či akutní hepatitida, nebo pro dědičnou poruchu odbourávání bilirubinu.]

 

JAKÝ DOPAD MÁ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU NA JÁTRA ČECHŮ?

Vyšetření jater Čechů se v tomto roce zaměřilo také na dopad užívání alkoholu na jejich zdraví, respektive na funkčnost jejich jater. Nepřekvapí, že výsledky mimo referenční mez měli nejčastěji muži nad 50 let věku – každý pátý dostal díky Zdraví národa varování. V jejich závěsu jdou nicméně – možná naopak překvapivě – ženy starší 65 let věku. Alkohol a jeho nadužívání se ale negativně projevilo také na zdravotním stavu jater u mužů od 30 do 49 let a také  u těch starších 65 let věku. Naopak dobrých výsledků dosáhly ženy od 30 let do 50 let, a také muži v rozmezí 18 až 30 let.

CDT – je v současné době nejlepší biochemický marker poukazující na poškození funkce jater právě v důsledku nadužívání alkoholu v syntéze proteinů. Při chronickém abusu alkoholu (60 g alkoholu za den po dobu alespoň dvou až tří týdnů) se zvyšuje podíl transferinu, v jehož struktuře kyselina sialová chybí. Za známku chronického abusu alkoholu se považuje, překročí-li podíl CDT 6 % z celkového transferinu. Hladina CDT zůstává zvýšena ještě asi 2 týdny od začátku abstinence.

[Zvýšení GGT je typické především pro poškození hepatobiliárního traktu. Indikuje akutní a chronická jaterní onemocnění; vysoké izolované zvýšení GGT může být známkou poškození jater z důvodu chronického požívání alkoholu; zvýšená aktivita je u alkoholiků i v případě, že ještě nejsou poškozena játra (indukce syntézy GGT); symptomatické je také u nádorů jater a pankreatu.]


Klíčová slova:
rakovina

Tento článek je součástí vydání
Synlabianer 2016/03
Zobrazit jako .PDF
cesi-sva-jatra-tak-radi-nemaji-vysledky-jejich-vysetreni-nedopadly-dobre.jpg

Související článkydiky-synlabu-si-muzi-mohli-udelat-technickou-prohlidku-vlastniho-zdravi-zdarma.jpg

Díky SYNLABU si muži mohli udělat „technickou prohlídku“ vlastního zdraví zdarma

18.10.2016 | Zdeněk SoudnýCelý článek...Více než 3 měsíce měli čeští muži unikátní šanci nechat si otestovat své zdraví. Společnost SYNLAB společně s projektem STK pro chlapy Petra Koukala přichystala pro všechny zájemce balíček bezplatného testování, který jednoduchým a rychlým způsobem přinesl základní pohled na zdraví prostaty, množství cholesterolu v krvi, nebo třeba na to, zda se ve stolici nenachází krev indikující karcinom tlustého střeva či konečníku. Odběrovými pracovišti SYNLAB prošlo celkem 630 zájemců. U mnohých z nich přitom výsledky ukázaly, že přišli včas, nebo dokonce již pár minut po pomyslné dvanácté hodině.
zbavime-se-nekdy-rakoviny.jpg

Zbavíme se někdy rakoviny?

15.02.2017 | Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., Dr. h. c., internista a onkologCelý článek...Zhoubné nádory doprovázejí lidstvo odjakživa, není to tedy jen trest za znečištěné životní prostředí nebo nezdravý způsob života. Nádorů je celkem více než 80 druhů a postihují nejen lidi, ale také zvířata.

NejčtenějšíSexuálně přenosné infekce 2. část: bakteriální původci, jiní než Chlamydia trachomatis18.07.2016 | Mgr. Klára Vilimovská Dědečková, Ph.D., Laboratoř molekulární diagnostiky, Oddělení Molekulární detekce patogenů

Sexuálně přenosné infekce 3. část: lidské papilomaviry (HPV)18.10.2016 | Mgr. Klára Vilimovská Dědečková, Ph.D., Laboratoř molekulární diagnostiky, Oddělení Molekulární detekce patogenů

Reprodukční imunologie15.02.2017 | Ing. Anabela Čížková | MUDr. Barbara Trnková